V našom centre veríme, že každé dieťa ako aj dospelý má právo na: 
  • bezpodmienečnú lásku
  • rešpekt
  • ocenenie
  • podporu
  • porozumenie
  • povzbudenie
  • dôveru
  • radosť
  • celkovú pohodu

Našim cieľom je spolupodieľať sa na zdravom vývine a rozvoji každého dieťaťa, tak aby mohlo viesť plnohodnotný život, pričom na neho nahliadame celostne a rešpektujeme jeho špecifiká.